U Madridu je održan u organizaciji Evropske Patentne Organizacije i Španskog zavoda za patentne i žigove, workshop pod nazivom Hosted Filling Submitions (Uslužno podnošenje dokumentacije) HFS. Naziv u sebi ne otkriva ono što je u toku radionice bilo prezentovano. Cijeli projekat je razvijen od strane EPO a prilagođen od strane pilot grupe koju sačinjavaju: Finska, Srbija, Njemačka, Španija, Švedska i Velika Britanija. Kao prvi koji ulazi u projekat implementacije je Švedska koja je i najdalje otišla u prilagođavanju i primjeni.

Pominjanje horizonta u naslovu ovog teksta predstavlja potpuno drugačiji pristup elektronskom podnošenju. Najinteresantniji dio je što projekat objedinjava u sebi sve međunarodne organizacije i nacionalne office kao i tipove ponošenja dokumentacije: PCT, EPO, nacionalne, koje su našli jedno isto ’’mjesto sastanka’’ , čak ovaj dio može biti i najveći izazov implementaciji i napretku HFS.

Projekat HFS je osmišljen da prema svakom korisniku (međunarodoj organizaciji ili nacionalnoj kancelariji), pruži u potpunosti prilagođeno podnošenje dokumentacije što podrazumjeva da se za svakog podnosioca 100 posto prilagođava sistem prema potrebama.

Ono što je specifično što za sve tehničke potrebe kao što su tehnička podrška, softverski razvoj opredjeljen je EPO-u. U vezi toga EPO je i opredjelio sve posebnosti cjelog sistema kao što su način kriptovanja podataka, način komunikacije sa korisnicima itd.

Takođe kao jedan od možda najinteresantnijh rješenja jeste sublimiranje iskustava kroz HFS kojim se olakšava rad kroz cijeli sistem (koji se i dalje razvija) te ga samim time čini izuzetno friendly user.

Crna Gora priliku u uključenje u HFS vidi kao veliku mogućnost i otvorena vrata za definisanje oblasti elektronskog podnošenje dokumentacije kao i harmonizacije podataka i dokumentacije koja bi kroz HFS bila ponošena, što za krajni rezultat ima ogromno unaprijeđene iz oblasti prijema i obrade podataka kao i ukupnog kvaliteta iz oblasti patenata.