Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je u proteklom periodu za obavljanje usluga iz svoje zakonske nadležnosti na osnovu nacionalnih prihoda (korisnika usluga iz Crne Gore) u korist državnog budžeta Crne Gore prihodovao:

- U odnosu na žigovno pravo 19.049,00 €;

- Po osnovu patenta 24.083,00 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 160,00 €;

- Na osnovu industrijskog dizajna 162,00 €;

Ukupno 43.454,00