Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je u proteklom periodu za obavljanje usluga iz svoje zakonske nadležnosti na osnovu nacionalnih prihoda (korisnika usluga iz Crne Gore) u korist državnog budžeta Crne Gore prihodovao:

JANUAR

- U odnosu na žigovno pravo 8.850,50 €;

- Po osnovu patenta 16.974 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 40,00 €;

- Na osnovu industrijskog dizajna 279,00 €;

Ukupno 26.143,50


FEBRUAR

- U odnosu na žigovno pravo 22.518 €;

- Po osnovu patenta 22.105 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 40,00 €;

- Na osnovu industrijskog dizajna 30,00 €;

Ukupno 44.693


MART

- U odnosu na žigovno pravo 24.541 €;

- Po osnovu patenta 26.130,50 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 80,00 €;

- Na osnovu industrijskog dizajna 51,00 €;

Ukupno 50.802,50