Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je u proteklom periodu za obavljanje usluga iz svoje zakonske nadležnosti na osnovu nacionalnih prihoda (korisnika usluga iz Crne Gore) u korist državnog budžeta Crne Gore prihodovao:

- U odnosu na žigovno pravo 32.870,00 €;

- Po osnovu patenta 19.748,00 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 80,00 €;

- Na osnovu industrijskog dizajna 161,00 €;

Ukupno 52.859,00