Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je u proteklom periodu za obavljanje usluga iz svoje zakonske nadležnosti na osnovu nacionalnih prihoda (korisnika usluga iz Crne Gore) u korist državnog budžeta Crne Gore prihodovao:

- U odnosu na žigovno pravo 26.720,50 €;

- Po osnovu patenta 24.417,00 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 80,00 €;

- Na osnovu industrijskog dizajna 0,00 €;

Ukupno 51.217,50