Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je u proteklom periodu za obavljanje usluga iz svoje zakonske nadležnosti na osnovu nacionalnih prihoda (korisnika usluga iz Crne Gore) u korist državnog budžeta Crne Gore prihodovao:

- U odnosu na žigovno pravo 20.143,00 €;

- Po osnovu patenta 29.656,00 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 40,00 €;

Ukupno 49.839,00