Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je u proteklom periodu za obavljanje usluga iz svoje zakonske nadležnosti na osnovu nacionalnih prihoda (korisnika usluga iz Crne Gore) u korist državnog budžeta Crne Gore prihodovao:

- U odnosu na žigovno pravo 11.404,00 €;

- Po osnovu patenta 21.603,00 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 200,00 €;

- Na osnovu industrijskog dizajna 345,00 €;

Ukupno 33.552,00