Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je u proteklom periodu za obavljanje usluga iz svoje zakonske nadležnosti na osnovu nacionalnih prihoda (korisnika usluga iz Crne Gore) u korist državnog budžeta Crne Gore prihodovao:

- U odnosu na žigovno pravo 11.875,00 €;

- Po osnovu patenta 20.662,00 €;

- Na osnovu deponovanja autorskog djela 120,00 €;

Ukupno 32.657,00