Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS CG) održala je 20. decembra 2017. godine sub-regionalni seminar pod nazivom „Informacije o patentima i baze podataka“ u hotelu Hilton. Pored navedenih organizatora, seminaru su prisustvovali predstavnici državnih institucija iz Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva ekonomije, Ministarstva nauke, Privrednog suda, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina i Uprave policije, pronalazači, kao i predstavnici advokatskih kancelarija, malih i srednjih preduzeća, Univerziteta Crne Gore, studenti i drugi. Takođe, seminaru su prisustvovali predstavnici zavoda za intelektualnu svojinu država regiona iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, čime je seminar stekao status sub-regionalnog karaktera.

Učesnike skupa pozdravila je v.d. direktorice ZIS CG Valentina Radulović Šćepanović i Ryszard Frelek, savjetnik za programe iz Sektora za razvijene i države u tranziciji WIPO-a.

U uvodnom izlaganju, v.d. direktorice ZIS CG Valentina Radulović Šćepanović posebno se zahvalila predstavnicima WIPO-a na dugogodišnjoj saradnji, kao i na kontinuiranoj podršci koju ova međunarodna organizacija pruža Zavodu u domenu daljeg razvoja zaštite prava intelektualne svojine, a kako bi isti bio prepoznat kao efikasan organ u sistemu državne uprave, nakon čega je polaznike seminara informisala o normativnim, institucionalnim, međunarodnim i drugim modelima podrške inovacijama u Crnoj Gori, te istakla da je stanje intelektualne svojine u Crnoj Gori na visokom nivou, o čemu govore i ocjene Evropske Komisije u poslednja dva Izvještaja, kao i progres, koji je prepoznat u nedavno objavljenom WIPO-om globalnom Indexu inovacija.

Predstavnici WIPO-a, u prvom redu Ryszard Frelek govorio je o uslugama koje pruža WIPO i saradnji sa državama članicama, dok je Irene Kitsara predstavila značaj i korišćenje informacija o intelektualnoj svojini, posebno informacija o patentima, zatim resurse intelekualne svojine u WIPO-u, dok je Szabolcs Farkas detaljno upoznao učesnike seminara o načinima pretraživanja patenata korišćenjem baze podataka Espacenet. Tokom okruglog stola, čiji su moderatori bili predstavnici WIPO-a Ryszard Frelek i Irene Kitsara, govorilo se o razvoju usluga podrške inovacijama i korišćenju informacija o intelektualnoj svojini u regionu, a što je ostavilo prostora za aktivnu participaciju predstavnika zavoda za intelektualnu svojinu iz zemalja regiona.

Nakon završnih izlaganja, seminar je završen po Programu rada u 17:30 časova.


alt

alt

alt