Direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu, Valentina Radulović-Šćepanović, sa saradnicom Snežanom Džuverović, imala je sastanak sa Virag Halgand, rukovodiocem Odjeljenja za države Centralne Evrope i Balkana, WIPO TDC , i Ryzsard Frelek-om, zaduženom u TDC sektoru za saradnju sa Crnom Gorom, tokom kojeg je dogovoreno intenziviranje i unaprijeđenje saradnje. Tokom sastanka, direktorka Šćepanovic je iznijela predloge za realizaciju jedne preostale aktivnosti iz Plana rada za 2017. godinu, kao i konkretne predloge aktivnosti za Plan rada za 2018.godinu, koja će za Zavod biti u znaku jubileja - 10 godina od osnivanja.

Predstavnici WIPO-a su sa zadovoljstvom prihvatili mogućnost osnaživanja saradnje između Zavoda i WIPO-a i generalno prihvatili predloge, naročito one koji se odnose na jubilej Zavoda. U predstojećoj komunikaciji, sve planirane aktivnosti ce biti konkretno obrađene i utvrđene.