U okviru decembarskih “Otvorenih vrata Zavoda za intelektualnu svojinu” održan je sastanak sa predstavnicima advokatskih kancelarija.

Ova Otvorena vrata realizovana su na inicijativu Zavoda, a po ranije iskazanom interesovanju predstavnika advokatskih kancelarija. Razgovarano je o komunikaciji i procesu saradnje predstavnika advokatskih kancelarija i Zavoda, kao i o modelima unapređenja te saradnje, a sve u cilju podizanja nivoa svijesti o značaju intelektualne svojine.

Učesnici Otvorenih vrata bili su advokati: Vesko Božović, Ana Stanković Mugoša, Božidar Radulović, Vuk Lutovac, Filip Ćupić sa saradnicom Goricom Miranović, zatim predstavnici doo “Živko Mijatović & Partners”: Marija Savić i Rajka Vukčević, kao i predstavnici doo “Petošević”: advokati Mladen Čolović i Jasna Jusić. Zavod je delegirao predstavnike na najvišem nivou: vd direktora Valentina Radulović Šćepanović, načelnici Vesna Nikčević (Odsjek za patente) i Lidija Martić (Odsjek za žigove), Anica Zindović, samostalni savjetnik I za autorsko i srodna prava i Milica Petrović Njegoš, samostalni savjetnik.

Advokati i predstavnici advokatskih kancelarija iznijeli su svoje stavove, mišljenja, prijedloge i sugestije, koje su se odnosile na komunikaciju i proces saradnje sa Zavodom. Sastanak je rezultirao nizom kvalitetnih i sadržajnih prijedloga, kojima će se istovremeno unaprijediti saradnja Zavoda i advokata, odnosno zastupnika, a takođe i u konačnom unaprijediti zaštita prava intelelkualne svojine u Crnoj Gori.

Vd direktora Valentina Radulović Šćepanović pozdravila je prisutne iskazivajući zadovoljstvo organizovanjem ovog dešavanja i razgovorom sa advokatima i predstavnicima advokatskih kancelarija, koji institucionalno štite intelektualnu svojinu, zastupajući firme i kompanije koje traju i preko 100 godina. Ona je istakla da Zavod ostaje na raspologanju za sve njihove prijedloge i sugestije, te da vjeruje da će buduća saradnja biti uzdignuta na još višem nivou.