Poštovani,

Zbog ukupne epidemiološke situacije, a u cilju sprovođenja naredbi i mjera nadležnih organa Crne Gore koje se odnose na zaštitu građana od virusa korona, obavještavamo vas da, od 4. novembra 2020. godine, sve zahtjeve i podneske dostavljate isključivo elektronskim putem, na e-mail adresu: posta.isvojina@mek.gov.me ili putem pošte na adresu Bul. Mihaila Lalića br. 1. Ulaz u prostorije Direkcije za intelektualnu svojinu licima koja nijesu zaposlena u ovom organu do daljnjeg nije dozvoljen.