Poštovani,

Obavještavamo vas da zaključno sa 18.06.2020 (četvrtak) prestaje način rada koji je uveden u cilju zaštite građana od virusa COVID-19, a koji se sastojao u predaji svih zahtjeva i podneska isključivo elektronskim putem ili putem pošte.

Naime, od 22.06.2020 (ponedeljak) počinjemo sa prijemom stranaka svakog radnog dana od 8 do 11 časova (adresa: Bulevar Mihaila Lalića 1, Podgorica, sprat VI, kancelarija broj 601). Takođe, podnesci se mogu predati putem pošte na naznačenoj adresi.