Obavještavamo vas da se od 02. septembra 2019. godine podnesci koja se odnose na intelektualnu svojinu predaju na arhvi Ministarstva ekonomije, na adresi Bulevar Mihaila Lalića broj 1, zgrada nekadašnjeg hotela “Premijer”, VI sprat, kancelarija broj 601.

Prijem podnesaka i rad sa strankama je svakog radnog dana od 8 do 11 časova.