Obavještavamo vas da je prijem stranaka kod savjetnika Zavoda u njihovim službenim prostorijama u periodu od 11.30h do 13.30h.

Rad sa strankama u pisarnici ostaje u ustaljenom terminu od 9:00h do 11:00h i od 11.30h do 13.30h.