Obavještavamo vas da će novo radno vrijeme za rad sa strankama, od 05.09.2017. godine, biti od 09-11h i 11.30-13.30h.