Crnogorska delegacija u sastavu Valentina Radulović Ščćepanović direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu i pomocnica direktora Dragana Ranitovic nastavile su ucesce na Generalnoj skupstini zemalja clanica WIPO - 58. Seriji sastanaka, koja se odrzava u periodu od 24. septembra do 2. oktobra 2018. godine.

U prethodna dva dana zasijedanja Generalne skupstine, 26. i 27. septembra, razmatran je niz pitanja iz njene nadleznosti. Prije svega, izvjestaji o radu komiteta i radnih tijela WIPO-a, a posebna paznja, kroz cetiri odvojene tacke dnevnog reda, posvecena je PCT, Madridskom, Haskom i Lisabonskom sistemu. Crnogorska delegacija imala je veoma konstruktivne sastanke sa EUIPO. Naime, 26. 09. odrzan je zajednicki sastanak EUIPO sa predstavnicima Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Tom prilikom, gospodin Christian Archanbeau, vrsilac duznosti izvrsnog direktora EUIPO, pozdravio je clanove delegacija, podvukao osnovne elemente Plana rada 2016-2020 i saopstio rezultate aktivnosti realizovanih u 2018. godini. Sve delegacije izvijestile su o svojim aktivnostima u prethodnom prriodu i postignutim rezultatima.

Direktorica Radulovic Scepanovic je, u svom izlaganju, podsjetila na obnovljenu i intenziviranu saradnju sa EUIPO, integraciju na TM View i Design View, ucesce na: sastancima Saradnje za zig, industrijski dizajn i tehnicku saradnju; seminarima i drugim vrstama edukacije. Informisala je da Zavod ulaze napore u jacanju administrativnih i drugih kapaciteta, da je posvecen daljem unaprjedjenju saradnje sa EUIPO/m i da je zainteresovan da ucestvuje u mnogim projektima EUIPO-a. Na kraju, zahvalila se EUIPO na pruzenoj podrsci za obnovu saradnje i razumijevanju.

Narednog dana odrzan je bilateralni sastanak delegacije Crne Gore i EUIPO, kojem su prisustvovali gospodin Javier Moreno, nacelnik Sluzbe za medjunarodnu saradnju i njegova saradnica gospodja Jacqueline Winkelmolen. Na samom pocetku, gospodim Moreno srdacno je cestitao Zavodu na izuzetnim rezultatima postignutim kroz inteziviranu saradnju.

Predstavnice Zavoda upoznale su sagovornike sa projektima koji su okoncani, kao i sa planovima i dinamikom implementacije drugih alata, kao sto su User Satisfaction Survey, Design Class, CESTO, HDB i Front Office. Dogovorena je saradnja sa Opservatorijom EUIPO, kao i ekspertska podrska i citaj niz drugih aktivnosti kojima ce EUIPO ubuduce podrzavati Zavod.

Kao i prethodnih dana, delegacija je ucestvovala u radu CEBS grupe.

Osim toga, ispratila je i veliki broj propratnih dogadjaja koji se organizuju tokom zasijedanja Generalne skupstine. Izdvajamo ucesce na prijemu koji je organizovao gospodin Michal Svantner, direktor TDC, za clanove te grupe. Gostima su se u svojstvu domacina obratili i generalni direktor Fransis Gari i Mihali Fishor, ekspert WIPO.


altalt