U Podgorici je 26. i 27. maja 2010.god. održan nacionalni Seminar o međunarodnim PCT patentima, koji je organizovala Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), Ženeva, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS). Ovaj seminar je dio tehničke pomoći koja realizuje WIPO Sektor za određene zemlje Evrope i Azije (DCEA),  na osnovu dogovorenog godišnjeg Plana tehničke pomoći za Crnu Goru. Seminar je otvorio direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, g-din Novak Adžić, koji je u svom uvodnom obraćanju posebno istakao izvanrednu saradnju Zavoda i WIPOa, kao i činjenicu da je pomoć ove renomirane svjetske organizacije dala značajan doprinos u unaprijeđenju zaštite prava industrijske svojine u Crnoj Gori. Učesnike Seminara pozdravila je i g-đa Biserka Strel, pomoćnica direktora WIPO Sektora za odredjene zemlje Evrope i Azije (WIPO DCEA), kome Crna Gora pripada, koja je izrazila zadovoljtsvo zbog prilike da predstavnici WIPOa mogu održati Seminar na temu PCT patenata, čijoj zaštiti se u svijetu poklanja velika pažnja, a koje WIPO prepoznaje kao jednu od najznačajnijih oblasti u kojoj djeluje.

Predavači na Seminaru bili su eksperti WIPOa: g-đa Biserka Strel, g-đa Silvija Trpkovska i g-din Jean Luc Baron. Učesnici Seminara bili su predstavnici ZISa, Ministarstva ekonomije, Uprave carina, Univerziteta Crne Gore, Agencije za ljekove, kao i pronalazači i pravni zastupnici. Glavna tema Seminara bio je Sporazum o saradnji u oblasti patenata (PCT), kojim administrira WIPO, odnosno preciznije patentne prijave koje fizička, pravna lica, njihovi pravni zastupnici ili dr. podnose Međurnadnom birou WIPOa kao prijemnom zavodu za Crnu Goru. Pored pomenute, obrađene su i druge srodne teme iz oblasti PCT, i to način podnošenja patentnih PCT prijava, rokovi i osnove, ispravke nedostataka, upis promjena, funkcije Međunarodnog biroa WIPOa, uloga pravnih zastupnikam, međunarodno pretraživanje i publikovanje, i dr. Sve teme prezentirane su na stručan način, a učesnici su Seminar pratili sa interesovanjem iskazanim kroz konkretna pitanja o cjelokupnoj PCT proceduri.

Svoje izlaganje na Seminaru imala je i pomoćnica direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, g-đa Dušanka Perović, koja je prezentirala status sistema zaštite patenata u Crnoj Gori i novu legislativu u ovoj oblasti. G-đa Perović izrazila je zadovoljstvo zbog ovog uspješno organizovanog i održanog skupa i zatvorila Seminar.

Eksperti i učesnici ocijenili su Seminar kao izuzetno uspješan i korisan za buduće aktivnosti u vezi sa patentnim prijavama i zaštitom patentnih prava.