Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, direktorica Valentina Radulović Šćepanović i samostalni savjetnik II Darko Bakić, prisustvovali su Miločerskom razvojnom forumu, održanom 12. i 13. septembra 2017. godine na Cetinju

Tema Foruma, Globalizacija i „Pojas i Put“ inicijativa (Globalization and „The Belt and Road“ initiative), elaborirana je kroz sedam panela: Education and Chinese Culture; Econimics aspects of Belt abd Road initiative; „16+1 initiative“ in Tourism; What do we expect from Chinese investors and what are possible ways of financing investments in the framework of „The Belt and Road Initiative“?; Chinese Projects and Business cooperation in Montenegro and region-Practical Aspects; Education in China; Education in China i„The Belt and Road“ Initiative and EXPO 2017/2020.

U okviru petog panela (Chinese Projects and Business cooperation in Montenegro and region-Practical Aspects), koji se odnosio na saradnju Crne Gore i Narodne Republike Kine, predstavnici Zavoda su iskoristili priliku da se, u prisustvu kineskog ambasadora, zahvale na uspješnoj saradnji Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i državnog Zavoda za intelektualnu svojinu Narodne Republike Kine, ostvarenu decembra 2016. godine, u okviru realizacije kineskog državnog projekta na “Na putu svile“. Pored toga, istaknuto je da je crnogorski Zavod primio oko 90 podnesaka kineskih pravnih lica, koji se odnose na registraciju i pravnu zaštitu njihovih žigova i patenata. Isto tako, izražena je želja za produbljivanjem saradnje između crnogorskog Zavoda i državnog Zavoda za intelektualnu svojinu Kine, kao i ostalih organizacija koje se bave zaštitom prava intelektualne svojine u Kini.

Na marginama Foruma uspostavljeni su kontakti sa prisutnim kineskim predstavnicima na Skupu, koji su u svojim radnim aktivnostima angažovani na poslovima zastupanja kineskih pravnih lica u pogledu ostvarivanja prava intelektualne svojine, što bi, saglasno želji obiju strana, trebalo da bude samo početni korak u pravcu intezeviranja crnogorsko-kineske saradnje na polju intelektualne svojine.

alt