Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore Dragana Ranitović, v.d. pomoćnica direktora za Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i informacione usluge i Milica Petrović Njegoš, samostalna savjetnica u Odsjeku za autorsko i srodna prava i međunarodnu saradnju učestvovati će na drugoj radionici Međunarodnog projekta za saradnju u oblasti autorskog i srodnih prava (IPCC) u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 4. i 5. decembra 2017. godine. Tema radinice su “OSNOVNI PRAVNI PROPISI I ADMINISTRATIVNI OKVIR U OBLASTI AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA”.

Drugog dana radionice pomoćnica direktora, Dragana Ranitović će predstaviti crnogorske pravne propise i administrativni okvir u ovoj oblasti.