Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore, povodom obilježavanja 10. godina rada, raspisuje Konkurs za dodjelu nagrade Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), za pronalazače - WIPO MEDALJE ZA PRONALAZAČE.

Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu – WIPO, osnovana 1970. godine, podstiče, promoviše i štiti intelektualnu svojinu u cijelom svijetu i uspostavlja glavne međunarodne norme i standarde iz ove sfere ljudskih dostignuća. Crna Gora je jedna od 191 države članice Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, što je verifikovano Pariskom konvencijom.

WIPO MEDALJU ZA PRONALAZAČE, od 1979. godine, dodjeljuje Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu, preko nacionalnih ili međunardnih organizacija, sa ciljem da stimuliše inventivne i inovativne aktivnosti pronalazača, a najboljima dodjeljuje i medalje za njihov rad koji je usmjeren na stvaranje novih ili poboljšanje postojećih tehnologija.


- Konkurs možete preuzeti ovdje.

- Obrazac za prijavu za takmičenje možete preuzeti ovdje.