Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS CG), Valentina Radulović Šćepanović prisustvovaće Konferenciji na visokom nivou za intelektualnu svojinu za zemlje članice inicijative „Putevima svile“ (BRI IP Conference 2018), od 28-29. 2018. avgusta u Pekingu, Kina.

BRI IP Conference 2018 je organizovana od strane Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Kine, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO). Događaju će prisustvovati predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu iz 56 zemalja, kao i brojne regionalne i međunarodne organizacije. ZIS CG ima priliku da po drugi put učestvuje na Konferenciji na vosokom nivou, kao članica Inicijative „Putevima svile“. Otvaranje ceremonije će pripasti predsjedniku Narodne Republike Kine, gospodinu Xi Jinping i Generalnom direktoru WIPO-a gospodinu Fransis Gariju.

Tokom dvodnevne Konferencije diskutovaće se o novim trendovima u razvoju intelektualne svojine, komercijalizaciji IS, poboljšanju srodnih prava i zaštiti kulturnog nasleđa. Ova Konferencija ima za cilj da se, u saradnji sa drugim institucijama IS kroz razmjenu mišljenja i iskustava, razmotre problemi koji se tiču intelektualne svojine i da se definišu osnovni projekti praktične saradnje u oblasti intelektualne svojine. Na taj način se želi podstaći uticaj i svijest o značaju intelektualne svojine.