Univerzitet Crne Gore uputio je poziv Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore, da uzme učešća u radu Konferencije ”Jačanje kapaciteta naučno-tehnoloških parkova, biznis inkubatora i drugih organizacija u cilju podrške inovacijama i transferu znanja između privrede i univerziteta u Crnoj Gori“, koja se održala 19. i 20. februara  2015. godine,  u Privrednoj komori Crne Gore.

Događaj je  organizovan  u saradnji Univerziteta Crne Gore i Privredne komore Crne Gore, a u okviru TEMPUS WBCInno projekta, koji se realizuje u Konzorcijumu od šesnaest partnera iz Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Španije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (5 EU institucija,  5 WBC univerziteta,  5 inkubatora i 1 preduzeće).

Program skupa i teme bile su namijenjene zaposlenima u biznis inkubatorima, tehnološkim parkovima, privrednim preduzećima, kao i predstavnicima organizacija za podršku inovacijama i transferu znanja.

Predstavnica Zavoda za intelektualnu svojinu, pomoćnica direktora, Dušanka Perović, izlagala je 20. februara 2015. godine, na dvije teme i to: Intelektualna  svojina u Crnoj Gori i Nacionalni postupak zaštite patentom u Crnoj Gori.

Prezentacije možete preuzeti ovdje.