Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu u sastavu: Valentina Radulović Šćepanović, direktorica i Dragana Ranitović, v.d. pomoćnica direktora Sektora za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i informacione usluge saradnju učestvuje na trećoj radionici Međunarodnog projekta za saradnju u oblasti autorskog i srodnih prava (IPCC) u Tbilisi – Georgia, 8 i 9 Februar 2018 . godine, na temu ”Izuzeci i ograničenja autorskog i srodnih prava”.

Prvog dana radionice u uvodom dijelu učesnicima su se obratili: Šaban Karataš, generalni direktor Direktorata za autorsko pravo Ministarstva turizma i kulture Republike Turske, Nikoloz Gogilidze, direktor SAKPATENTI-Nacionalni centar za intelektualnu svojinu Gruzije i Fatma Ceren Yazgan, ambasadorka Republike Turske u Gruziji. Oni su istakli da razvoj autorskog i srodnih prava doprinosi i kulturnom i industrijskom razvoju jedne zemlje. U svijetu koji je sve više digitalni zaštita autorskog i srodnih prava je sve teža, te je saradnja u cilju sprječavanja krivotvorenja i piraterije neophodna, a razmjena iskustva od izuzetne koristi.

Akcenat je stavljen na obavezu zaštite intelektualne svojine, ističući znacaj ulaganja u nauku i inovacije, koji su snažan zamajac u društvu. Zaštita intelektualne svojine, odnosno autorskog i srodnih prava posebno je važna za male zemlje, jer daje značajne benefite.

U nastavku rada prezentacije temu ”Izuzeci i ograničenja autorskog i srodnih prava” su imali predstavnici sljedećih zemalja: Turske, Gruzije, Azerbejdzana, Albanije, BiH, Kazahstana, Kirgistana i Moldavije, ističući da izuzeci i ograničenja stvaraju balans između prava autora, kao pojedinca i interesa društva, što u krajnje vodi ostvarivanju javnog interesa.

Drugi dan radionice počinje prezentacijom Crne Gore, gdje će naša delegacija predstaviti izuzetke i ograničenja autorskog i srodnih prava u crnogorskom pravnom sistemu.