Zavod za intelektualnu svojinu se sa velikim zadovoljstvom odazvao pozivu Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj da učestvuje u organizaciji tematskog okupljanja pod nazivom „Konkurentnost i zaštita intelektualne svojine“, u sklopu njihovog Programa mentorstva i edukacije za mlade preduzetnike – Biznis mladih, a koji se realizuje u periodu od maja do decembra 2018. godine.

Navedeno tematsko okupljanje je održano dana 15. novembra 2018. godine tokom Globalne nedjelje preduzetništva, u prostorijama Američkog ugla, KIC Budo Tomović, a u saradnji sa Unijom mladih preduzetnika.

Predavači Ana Rutović i Mladen Koprivica održali su kratko izlaganje na temu prava intelektualne svojine, tokom kojeg su prisutnima pružili osnovne informacije o načinu zaštite žiga, industrijskog dizajna i patenta na teritoriji Crne Gore, kako bi mladi preduzetnici stekli dodatna znanja i vještine iz ove oblasti, a koja su neophodna za dalji razvoj njihovih poslovnih ideja.

Tokom diskusije, predavači su imali priliku da prisutnima ukažu i na štetnost kršenja prava intelektualne svojine, kao i na posljedice koje mogu nastati kupovinom i korišćenjem krivotvorene robe naročito sa aspekta zdravlja i sigurnosti potrošača.

Zavod će i dalje nastaviti sa realizovanjem brojnih promotivnih aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje i njegovanje kulture intelektualne svojine u crnogorskom društvu, kao i podizanje svijesti javnosti o značaju zaštite i poštovanja prava intelektualne svojine.

Na kraju, ponosni smo što su nakon gore održanog predavanja na adresu Zavoda pristigli novi pozivi za organizovanje sličnih okupljanja i gostovanja službenika Zavoda na fakultetima.