Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i šefica Radne grupe za poglavlje 7 u procesu pristupanja EU -Pravo intelektualne svojine, Valentina Radulović Šćepanović, učestvovala je na 12. Freja Forumu, u Beogradu, od 09-11. novembra 2018. godine, na poziv Foruma.

Ovogodišnji Freja Forum bio je posvećen demokratiji, jednakim šansama za sve i zajedničkoj digitalnoj budućnosti. Na ove teme je tokom trodnevnog, veoma intezivnog i uspješnog rada, diskutovano kroz čitav niz seminara i radionica u kojima su učestvovali politički zvaničnici, preduzetnici, predstavnici NVO sektora i mnogi drugi predstavnici : Švedske, Turske, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije...

Direktorica Zavoda je imala veoma zapaženu prezentaciju u okviru seminara : ,,Digitalni izazovi za demokratiju i jednake mogućnosti u EU, Evropi i svijetu.

Podvukla je značajne rezultate Crne Gore ostvarene na putu evropskih integracija na temelju kojih je od strane mnogih Crna Gora proglašena liderom u regionu i prvom sljedećom članicom EU. Istakla je takođe da su prilikom svoje nedavne posjete eksperata EK Crnoj Gori njihovi zaključci i poruke bili jasni: Crna Gora je napravila sjajne rezultate u oblasti intelektualne svojine i Zavod radi na nivou zavoda razvijenih zemalja EU, te prenijela očekivanje da će ova biti prvo sljedeće privremeno zatvoreno poglavlje.

Podcrtala je da su: inovacije, nova znanja i nove tehnologije put kojim ide moderna Evropa. Inovacija, digitalizacija i digitalna transformacija su neminovna budućnost zemalja EU, Evrope i svijeta. Centralno mjesto u njenoj prezentaciji imalo je naglašavanje uzročno-posljedične veze između demokratije koja je temelj svakog prosperitetnog društva, i regionalnih inicijativa koje jaču demokratiju. Samo demokratsko društvo može biti društvo razvijene ekonomije, a nema razvijene ekonomije bez inovacija, digitalizacije i naročito digitalne transformacije. Digitalna transformacija radikalno transformiše model poslovanja, generiše nove tokove prihoda i kompletno menja poslovne procese, te samim tim podiže nivo ekonomskog razvoja. U konačnom iza ovih savremenih naučno-tehnoloških i drugih procesa stoji intelektualna svojina koja ima nezamjenljivu ulogu i značaj, naglasila je ona. Bila je to prilika i da Radulović-Šćepanović najavi seminar koji će se održati u Podgorici početkom decembra na temu Digitalne transformacije u poljoprivredi i turizmu. Seminar će okupiti više od 100 polaznika i biće realizovan pod pokroviteljstvom i u punoj saradnji sa Evropskim patentnim zavodom.