Direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, Valentina Radulović – Šćepanović, sa saradnicom, Snežanom Džuverović, samostalnim savjetnikom I, učestvovala je na Informativnom danu o saradnji sa državama članicama EPO-a i sastanku sa kontakt osobama za Evropsku patentnu akademiju, koji je održan u Minhenu, 27. februara 2018.godine.

Evropski zavod za patente (EPO) organizovao je ovaj događaj sa ciljem da predstavi projekte koje EPO ima sa državama članicama i državama u statusu proširenja, kao i program Akademije za 2018.godinu.

Sastanak je otvorio Carlo Pandolfi, direktor Sektora za evropsku saradnju, EPO, koji je pozdravio sve prisutne, predstavnike zavoda iz država članica EPO-a, i posebno direktore zavoda država u statusu proširenja, Crne Gore i BiH. Gospodin Pandolfi je istakao da ove godine sastanak ima drugačiju strukturu u odnosu na prethodne, jer je EPO napravio sažetak tema u štampanoj formi, dok će prezentacije pružiti podatke koji su van tog dokumenta. Na taj način, kako je naglasio, prisutnim delegacijam se pruža obilje informacija, uz poželjne komentare za vrijeme i nakon sastanka.

Uvodno obraćanje imao je i Richard Flammer, direktor Evropske patentne akademije, koji je rekao da Evropska patentna akademija na ovom sastanku želi da predstavi Program Akademije za 2018.godinu, i što je posebno značajno, da prikupi predloge i komentare učesnika koji će poslužiti kao smjernice za sastavljanje programa Akademije za 2019.godinu.

Uslijedile su prezentacije predstavnika EPO-a o aktuelnim projektima EPO-a.

Tokom ovogodišnjeg Informativnog dana posebno je bilo govora o: ključnim događajima koje će EPO organizovati u ovoj i narednoj godini, intelektualnoj svojini i predijagnozi i PATLIBU, uz poseban osvrt na pojačanu saradnju zavoda za intelektualnu svojinu sa univerzitetima i malim i srednjim preduzećima, o novim pristupima bazama podataka, novom website za nacionalne zavode i drugim temama za koje je Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore iskazao posebno interesovanje.

Drugi dan radne posjete EPO-u direktorka Zavoda nastavlja sastankom sa predstavnicima EPO-a zaduženim za saradnju sa Crnom Gorom. Glavni cilj sastanka je dogovor o budućim zajedničkim aktivnostima u okviru bilateralne saradnje, koja je obostrano ocijenjena kao veoma uspješna.