Na poziv Liliane Bolocan, direktorke Državne agenciji za intelektualnu svojinu Republike Moldavije (AGEPI), delegacija Zavoda predvođena Valentinom Radulović - Šćepanović, v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore imala je uspješnu i sadržajnu posjetu AGEIP-u.

Predstavnici ZIS –a bili su u prilici da se upoznaju sa radom različitih sektora AGEIP-a. Posebno interesovanje i razmjena iskustava iskazano je tokom obilaska Sektora za patente, konkretno kroz razgovor o podnošenju i obradi patentnih prijava, kao i pozitivnoj zakonskoj regulativi u obje zemlje, a bilo je pomena i o PCT prijavama, s obzirom da je to novo iskustvo za Zavod.

Tokom susreta između direktorke AGEIP-i Liliane Bolocan i v.d. direktora ZIS-a Valentine Radulović–Šćepanović, prezentovan je način i organizacija rada oba zavoda kojima rukovode, a poseban akcenat je stavljen na produbljivanje saradnje između ZIS-a i AGEIP-i u narednom periodu.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo postignutim dogovorom i najavljenim novim susretima dva zavoda u bliskoj budućnosti.


altalt alt