Delegacija Zavoda u sastavu VD direktorica Valentina Radulović Šćepanović sa saradnicima Vesnom Nikčević, Natašom Vukašinović i Snežanom Džuverović, prisustvovali su svečanom otvaranju specijalizovane izložbe „INFOINVENT“-u u Kisinjevu. Nakon toga sa direktoricom Državne agenciju za intelektualnu svojinu Republike Moldavije (AGEPI), Liliom Bolokan i predstavnicima WIPO-a i EPO-a i visokim zvaničnicima iz Moldavije i inostranstva, obišla izložbene štandove kompanija, pronalazača i istraživača iz Moldavije i Jugoistočne Evrope. Delegacija Zavoda prisustvovala je na međunarodnoj konferenciji „Intelektualna svojina- Inovacije – Kvalitet života“, koju je otvorila Liliom Bolokan, zajedno sa predstavnicima WIPO-a Ryszard Frelekom i EPO-a, Francois –Regis Hannart-om. Na prvoj tematskoj sesiji, koja je bila posvećena pitanjima koja se odnose na ekonomski, socijalni i kulturni potencijal intelektualne svojine i inovacije, kao i na značaj inovacione politike u razvoju konkurentne ekonomije zasnovane na znanju i podizanju kvaliteta života, govorili su Ryszard Frelekom (WIPO), Lisa McDonald- Maier (EPO), Ion Tighineanu, akademik, prvi podpredsjednik Akademije nauka Moldavije, Aleksandru Stratan, direktor nacionalnog instituta za ekonomska istraživanja pri Akademiji nauka Moldavije.

altalt alt