U ponedeljak, 09.oktobra 2017. godine Delegacija Crne Gore, u sastavu: Valentina Radulović Šćepanović, v.d. direktora ZIS CG, Nj.E. Ambasador Milorad Šćepanović i Snežana Džuverović, samostalni savjetnik I u ZIS-u, imala je sastanak sa dr Francis Garry-em, generalnim direktorom WIPO-a. Sastanku je prisustvovao i gospodin Michael Svantner, direktor WIPO Sektora za razvijene i države u tranziciji. Sastanak je bio prilika da Valentina Radulović Šćepanović iskaže punu posvećenost unapređenju saradnje sa WIPO-om, kroz najavljeno intenzivnije učešće u radnim tijelima i aktivnostima WIPO-a. Predočila je i predlog niza zajedničkih aktivnosti u ovoj i narednoj godini, za koje je na sastanku sa predstavnicima WIPO-a, Sektora za razvijene i države u tranziciji, Virag Halgand i Ryszard Frelekom, već postignuta saglasnost.

U veoma prijateljskoj i srdačnoj atmosferi dr Francis Garry je iskazao naklonjenost i spremnost WIPO-a da podrži Zavod u nastojanjima da unaprijede sistem zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine. Posebno interesovanje iskazano je za Zavodov predlog zajedničkih aktivnosti povodom obilježavanja jubilarne 2018.godine, odnosno 10 godina postojanja Zavoda i učešće WIPO-a u tim aktivnostima.

Realizacija dogovorenih modela saradnje takođe će biti prilika da Zavod, krajem ove i tokom naredne godine, bude domaćin visokim zvaničnicima WIPO-a.

Susretom sa gospodinom dr Francis Garryem Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore zaokružio je svoj veoma uspješan rad na 57. seriji sastanaka skupština država članica WIPO-a.

altalt