Administrativni savjet Evropskog patentnog zavoda (EPO) je na svojoj 157. sjednici održanoj danas, 10.10.2018.godine, razmatrao pristupanje Crne Gore Evropskoj patentnoj konvenciji. Konstatovano je da je Crna Gora kontinuirano snažno posvećena usklađivanju nacionalne regulative sa evropskim i međunarodnim pravnim sistemom kao i modernizaciji patentnog sistema. Pozdravljen je značajan progres Zavoda za intelektualnu svojinu i Crne Gore u toj oblasti.

Administrativni savjet je podcrtao da je Evropska komisija, prepoznajući dobar progres u poglavlju 7 - Intelektualna svojina, visoko ocijenila Crnu Gora u izvještajima za 2016. i 2017. godinu. Takođe, potpisivanjem Evropske patente konvencije Crna Gora će ispuniti još jednu obavezu iz procesa pristupanja EU.

Pored zvaničnika Evropskog patentnog zavoda, snažnu podršku i pohvale progresu Crne Gore i čestitke na njenom budućem članstvu u EPO, u svojim izlaganjima saopštili su i predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske Unije (EUIPO) i direktori zavoda drugih zemalja, prije svega iz regiona.

Jednoglasna odluka Administrativniog savjeta, koga čine svih 38 zemalja članica Evropskog patentnog zavoda, snažno je pozdravljena od svih prisutnih.

Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore u svom obraćanju Administrativnom savjetu, nakon zahvalnosti za komplimente i uvažavanje rezultata Zavoda i Crne Gore, istakla je da je pristupanje Evropskoj patentnoj konvenciji kruna procesa harmonizacije patentnog sistema Crne Gore sa jedinstvenim i usaglašenim sistemom za zaštitu patenata u Evropi i dodala da je to istovremeno početak novog kvaliteta kome je Crna Gora težila svih ovih godina, ulažući ogroman trud za dosezanje tog kvaliteta. Saopštila je svoju ubijeđenost da će Crna Gora biti posvećena, odgovorna i inicijativna država članica Evropskog patentnog zavoda na dobrobit brojnih zajedničkih vrijednosti koje dijelimo.

alt