Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu i šefica Radne grupe za Poglavlje 7 - Intelektualna svojina, sa saradnicima, od 29.10. do 01.11. 2018. godine imala je niz sastaka i razgovora sa članovima Ekspertske misije Evropske Komisije. Ekspertska misija boravi u Crnoj Gori u cilju sagledavanja ispunjenosti završnog, IV mjerila, koje se u prvom redu odnosi na jačanje administrativnih kapaciteta i postignuti uspjeh koordiniranih aktivnosti organa koji se bave sprovođenjem prava intelektualne svojine.

Direktorica Valentina Radulović Šćepanović je, prilikom ovih razgovora, naglasila značajan iskorak Crne Gore u oblasti intelektualne svojine i ukazala na pojačane administrativne kapacitete, kako kroz nova zapošljavanja tako i kroz 160 stručnih obuka i usavršavanja u institucijama koje se bave ovim pitanjima u protekle četiri godine. Sprovedenim obukama snažno je podignut nivo kompetencija, znanja i vještina službenika.

Radna grupa za organizovanje i sprovođenje zajedničkih akcija usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje vršenja povreda prava intelektualne svojine za godinu dana izuzetno uspješno je realizovala pet zajedničkih akcija. U sastav Radne grupe kojom predsjedava direktorica Šćepanović, osim službenika Zavoda za intelektualnu svojinu su i službenici: Uprave carina, Uprave policije i Uprave za inspekcijske poslove -Tržišna inspekcija. Akcije su bile izuzetno dobro osmišljene, koordinirane i sprovedene. Njihovi očigledni rezultati vidljivi su kroz sprovedenih 20 kontrola privrednih subjekata tokom kojih je oduzeto 200 komada robe. Rad radne grupe takođe je bio detaljno prezentovan na sastancima i veoma pozdravljen od strane eksperata kao i model Statističkog izvještavanja koji priprema i Evropskoj komisiji dostavlja Zavod.

Ekspertska misija je 30. 10. 2018. godine imala radnu posjetu u prostorijama Zavoda, te je to istovremeno bila prilika da se prezentuju izvanredni rezultati koje Zavod ima u međunarodnoj saradnji. Posebno su pohvaljeni napori Zavoda u potpisivanju Memoranduma o razumijevanju sa WIPO kao i pristupanje Evropskoj patentnoj konvenciji. Ekspertima je predočena i implementacija najsavreminjih IT alata u cilju brzih pretraga milionskih baza podataka WIPO, EPO i EU IPO. Konstatovano je da Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore radi na istom nivou kao zavodi u velikim i razvijenim zemljama EU, što je za ZIS izuzetan kompliment.

Ekspertskoj misiji predstavljene su i brojne druge sadržajne i produktivne aktivnosti ZIS, prije svega uspostavljena i ojačana saradnja sa Univerzitetom Crne Gore (Studentskim parlamentom i profesorima, saradnja sa Ministrastvom nauke i naučno-istraživačkom zajednicom, veoma uspješna saradnja sa Privrednom komorom i malim i srednjim preduzećima i čitav niz zapaženih i od javnosti veoma propraćenih aktivnosti podizanja nivoa svijesti kroz 8 realizovanih dana Otvorenih vrata, realizovanih predavanja u školama i slično...)

Na završnom sastanku konstatovan je više nego evidentan ogroman progres u oblasti ispunjenosti IV mjerila - Pravo intelektualne svojine i prepoznata ključna i veoma uspješno realizovana uloga Zavoda u tom procesu.