Drugog dana radionice Međunarodnog projekta saradnje u oblasti autorskog i srodnih prava (IPCC) Dragana Ranitovic,v.d.pomoćnica direktora Sektora za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i informacione usluge imala je izlaganje u okviru prve sesije na temu: “OSNOVNI PRAVNI PROPISI I ADMINISTRATIVNI OKVIR U OBLASTI AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA”.

Nakon toga prezentacije su imali predstavnici sljedećih zemalja: Srbije, Tadžikistana, Turkmenistana, Ukrajine i Uzbekistana.

Radionicu je zatvorio generalni direktor Direktorata za autorsko i srodna prava Ministarstva kulture i turizma Republike Turske, gospodin Dincer Ates sumirajući utiske o prezentacijma i diskusiji učesnika, te izrazio zadovoljstvo postignutim uspjehom radionice. Takođe, on je učesnicima uručio Sertifikate o učešću i doprinosu na radionici. U narednom periodu, učesnicima će biti dostavljeni anketni listići, na osnovu kojih će organizator sačiniti izvještaj, koji će sadržati praksu zemalja učesnica, kako bi se iste njime služile u budućem radu u oblasti autorskog i srodnih prava.