Generalni direktor Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Dr. Francis Gurry, boravio je u službenoj posjeti Crnoj Gori, 6. i 7. jula 2015. god., tokom koje je direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, Novak Adžić, bio glavni domaćin, zajedno sa Ambasadorom Nebojšom Kaluđerovićem.

Na sastanku održanom u vili Gorica, 7. jula 2015.god., gospodin Novak Adžić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, izrazio je zadovoljstvo zbog prve posjete generalnog direktora WIPO-a Crnoj Gori i istakao da Zavod, kao glavna tačka saradnje između Crne Gore i WIPO-a, već ima uspostavljenu izvanrednu saradnju sa WIPO-om, konkretno sa Sektorom za države u tranziciji i razvijene države ( WIPO TDC). Gospodin Adžić se zahvalio za pozive koje WIPO redovno upućuje Crnoj Gori, posebno Zavodu, za učešće na zasijedanjima Komiteta WIPO-a, međunarodnim i regionalnim seminarima i konferencijama, a posebno je istakao značaj događaja koje WIPO organizuje u Crnoj Gori, u saradnji sa crnogorskim Zavodom. Direktor Adžić je rekao da Međunarodna konferencija o geografskim oznakama, koja je održana 17. i 18. jula prošle godine, u prisustvu 75 učesnika, uz veliku pažnju crnogorske stručne i šire javnosti, predstavlja najbolji primjer jednog takvog zajednički organizovanog događaja.

Gospodin Gurry se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i istakao da ova posjeta predstavlja dokaz odlične saradnje između Crne Gore i WIPO-a, koja se odvija preko Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. Gospodin Gurry je istakao da saradnja sa Crnom Gorom datira od 2006. godine, kada je Crna Gora postala punopravna članica WIPO-a, kao i da je dodatno učvršćena nakon osnivanja Zavoda (2008.god.), u kome WIPO ima pouzdanog partnera.

Na sastanku su dogovoreni pravci buduće saradnje: održavanje seminara o svim uslugama WIPO-a u Podgorici, u organizaciji WIPO-a u saradnji sa Zavodom, kao i jačanje saradnje sa crnogorskim univerzitetima, podrška pronalazacima, i drugo.

Tokom posjete Crnoj Gori, gospodin Gurry imao je susrete sa najvišim zvaničnicima Crne Gore, Predsjednikom države i Predsjednikom Vlade, kao i sa ministrom ekonomije i ministarkom nauke.