Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu u sastavu Dragana Ranitovic, v.d.pomocnica direktora Sektora za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnji i informacione usluge i Milica Petrovic Njegos,samostalna savjetnica u Odsjeku za autorsko i srodna prava i međunarodnu saradnju ucestvuju na drugoj po redu radionici, koja se odvija u okviru Međunarodnog projekta saradnje u oblasti autorskog i srodnih prava (IPCC),4-5 decembra u Sarajevu, BiH. Radionicu je otvorio generalni direktor Direktorata za autorsko i srodna prava Ministarstva kulture i turizma Republike Turske,gospodin Dincer Ates. On je u izlaganju posebno ukazao na ocuvanje nacionalne kulture jedne zemlje kroz zastitu autorskog i srodnih prava. Nakon toga,ambasador Turske u BiH, gospodin Haldun Koc, Ministarka obrazovanja i nauke BiH gospođa Elvira Dilberovic i direktor Instituta za intelektualno vlasnistvo BiH,gospodin Josip Merdzo pozdravili su prisutne ističući da intelektualna svojina postaje moćno oružje za transformaciju dobara u kapital. U nastavku rada prezentacije su imali predstavnici sljedecih zemalja: Turske, BiH, Azerbejdžana, Albanije, Gruzije, Kazahstana,Kirgistana, Kosova, Makedonije i Moldavije.

Delegacija Zavoda svoje učešće nastavlja sjutra,kada će pomocnica direktora Dragana Ranitovic imati izlaganje u prvoj sesiji.