Nakon učešća u plenarnoj sjednici, Valentina Radulović-Šćepanović, v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu i njena saradnica Snežana Džuverović su u petak, 06. oktobra 2017. godine imale organizovan sastanak u Stalnoj misiji Crne Gore pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi. Susret sa Ambasadorom Šćepanovićem i njegovom saradnicom, Tamarom Brajović, koja je u Misiji zadužena za aktivnosti WIPO, bio je prilika za razgovor o budućoj saradnji ZIS i Misije, a u cilju uspješne realizacije obaveza Crne Gore, kao članice WIPO i snažnije participacije predstavnika Zavoda u svim radnim tijelima WIPO. Rezultati postignutog dogovora su u obostranom i u interesu države Crne Gore.

alt