U okviru septembarskog Dana otvorenih vrata Zavoda za intelektualnu svojinu održan je sastanak sa predstavnicima Privredne komore Crne Gore i pronalazačima. Učesnici Otvorenih vrata bili su: Ljiljana Filipović i Aleksandar Marđonović predstavnici Privredne komore Crne Gore i pronlazači: Vesna Maraš, Mr Slobodan Perović, Mato Marović, Željko Šćepanović, Mileta Joksimović i Nedeljko Latinović.

Ispred Zavoda sastanku su prisustvovali: Valentina Radulović Šćepanović, direktorica Zavoda i Dragana Ranitović, pomoćnica direktora sa saradnicima: načelnicom Vesnom Nikčević i samostalnim savjetnicima Natašom Vukašinović, Mladenom Koprivicom i Milicom Petrović Njegoš.

Direktorica Valentina Radulović Šćepanović, pozdravila je goste i izrazila zadovoljstvo njihovim prisustvom, ističući da je namjera ovog sastanka da pronalazači iskažu interesovanje, prenesu iskustva, daju određene prijedloge i sugestije, a sve u cilju podizanja patentne zaštite na viši nivo. Polazeći od teme Dana otvorenih vrata “Inovacije u funkciji razvoje ekonomije”, Radulović Šćepanović je poseban akcenat stavila na stvaranju poslovnog okruženja u kome intelektualna svojina omogućuje inovatorima i kreatorima da izvuku ekonomsku vrijednost iz svog rada i uvećaju ekonomski uspjeh, a od čega će imati koristi istraživači, kreativne ličnosti i mala i srednja preduzeća. Na tom fonu, povodom 10 godina rada Zavoda, potpisan je Memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i on je samo nastavak izuzetno uspješne saradnje u cilju podizanja nivoa svijesti o važnosti i značaju intelektualne svojine u kontekstu ekonomskog i ukupnog razvoja Crne Gore. Ona je učesnike sastanka upoznala sa budućom aktivnošću Zavoda – Predijagnostikom intelektualne svojine u malim i srednjim preduzećima, koju će Zavod realizovati uz podršku Evropskog Patentnog Zavoda. Naime, ova aktivnost podrazumijeva procjenu svih faktora intelektualne svojine bilo koje malog ili srednjeg preduzeća, stavljanjem intelektualne svojine u odgovarajući kontekst, a uzimajući u obzir mnoge parametre. Predijagnostikom intelektualne svojine svi subjekti, koji su uključeni u proces su na dobitku: konkretno malo ili srednje preduzeće – rješava problem, pronalazači – plasiraju svoj proizvod, a Zavod za intelektualnu svojinu i Privredna komora Crne Gore, kao organi države, dobijaju svoju poziciju u sistemu. Ovu aktivnost podržavaju i međunarodne institucije intelektualne svojine.

Tokom razgovora pronalazači su iznijeli svoje stavove, mišljenja i sugestije, te postavljali određena pitanja na koja su službenici Zavoda pružili odgovore. Pronalazači su iznijeli uporedna iskustva i prakse najrazvijenih zemalja poput Danske i Finske. Oni su istakli da je nauka najjeftiniji način razvoja jednog društva , te da su kreativci njegov važan dio.

Prisutni su dobili informacije o značaju pristupanja Crne Gore Evropskoj patentnoj konvenciji, te koristi koje će od trenutka potpisivanja ove konvencije imati Crna Gora i pronalazači.

Dijeleći zadovoljstvo zbog oržanog Dana otvorenih vrata pronalazači, predstavnici Privredne komore Crne Gore i Zavoda su ovaj sastanak prepoznali kao veoma značajan u cilju unapređivanja ionako već uspješne saradnje i napretka Crne Gore.