Svake godine, 26. aprila proslavljamo Dan intelektualne svojine, sa ciljem da se upoznamo sa ulogom koju prava intelektualne svojine (patenti, žigovi, industrijski dizajni, autorsko pravo) imaju u podsticanju inovativnosti i kreativnosti.

Ove godine, Dan intelektualne svojine u čitavom svijetu se objeležava pod motom ''Inovacije poboljšavaju naše živote''.

Ispitaćemo kako inovacije čine naše živote zdravijim, sigurnijim i udobnijim, pretvarajući pri tom probleme u progres.

Svakoga dana, obični ljudi proizvode neobične nove stvari da bi promijenili svijet na bolje.

Njihove inovacije poprimaju mnogobrojne forme, od običnih do naizgled čudesnih: bilbord u Peruu koji koristi vodu iz vazduha, snabdijevajući lokalnu zajednicu čistom pijaćom vodom; 3D-printer na nekom američkom univerzitetu koji regeneriše oštećeno ljudsko tkivo; mobilni prenos novca i usluga mikrofinansiranja iz Kenije; obnovljiva energija koja napaja frižidere u ruralnoj Indiji; grafenska baterija iz Kine koja puni mobilni telefon u nekoliko minuta; savremene tehnologije iz Ruske federacije koje pomažu ljudima sa invaliditetom da obavljaju svakodnevne poslove.

Od novih ljekova i materijala do poboljšanih biljnih sorti i komunikacija, inovacije čine naše živote zdravijim, sigurnijim i udobnijim.

Inovacija je ljudska moć koja ne poznaje granice. Ona pretvara probleme u progres. Ona pomjera granice mogućeg, otvarajući potpuno nove, do danas nepoznate, mogućnosti.

Dan intelektualne svojine u 2017. godini slavi upravo tu stvaralačku snagu, odnosno takvu kreativnu moć. Ispitaćemo kako su neki od najneobičnijih pronalazaka u svijetu poboljšali naše živote, kako nove ideje pomažu da se borimo sa zajedničkim globalnim izazovima, kao što su klimatske promjene, zdravlje, siromaštvo i potreba da se ishrani narastajuća populacija.

Saznaćemo na koji način sistem intelektualne svojine podržava inovacije kroz privlačenje investicija, nagrađivanje stvaralaca, podsticanje da razvijaju svoje ideje i omogućavanje da njihovo znanje bude na slobodnom raspolaganju, kako bi inovatori sjutrašnjice mogli izvršiti nadgradnju nad novim tehnologijama današnjice.

Na tebe je red: Koji pronalazak je najviše poboljšao naše živote? Šta se još može uraditi da se osigura da nove tehnologije dođu do onih ljudi kojima su potrebne? Po vašem mišljenju, koji su prioriteti za buduće pronalazače? Na tebe je red: Koji pronalazak je najviše poboljšao naše živote? Šta se još može uraditi da se osigura da nove tehnologije dođu do onih ljudi kojima su potrebne? Po vašem mišljenju, koji su prioriteti za buduće pronalazače?

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore, u čast ovog praznika intelektualne svojine, može da iskaže više nego zadovoljstvo što je, kao organ državne uprave Crne Gore, blagovremeno i uspješno, po raznim osnovama, doprinio ne samo zaštiti domaćih i stranih titulara prava intelektualne svojine, već je i u edukativnom i savjetodavnom smislu, bio maksimalno angažovan kako bi intelektualna svojina u Crnoj Gori bila zaštićena i afirmisana na evropskom nivou.

Pridružite se razgovoru: #worldipday


Novak Adžić

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu