Delegacija Vlade Crne Gore koju je predvodio direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Novak Adžić, boravila je od 25 - 29. januara 2010. godine, na poziv generalnog direktora Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu Francisa Gurry-ja, u zvaničnoj posjeti WIPO-u u Ženevi. U delegaciji su bili i pomoćnik ministra ekonomije Zoran Perišić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Dušanka Perović i samostalni savjetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu Snežana Džuverović Cilj posjete je bio inteziviranje saradnje sa WIPO i sagledavanje načina pomoći državnim istitucijama Crne Gore koje se bave poslovima intelektualne svojine.

Prvog dana posjete delegaciju je primio generalni direktor WIPO-a Francis Gurry sa saradnicima. Pomoćnik ministra ekonomije Zoran Perišić upoznao je gospodina Gurry - ja sa zakonodavstvom iz oblasti industrijske svojine, istakavši da su Zakon o patentima i Zakon o geografskoj oznaci porijekla doneseni 2008. godine, a da će u prvoj polovini 2010. godine biti donijeti Zakon o žigu, Zakon o pravnoj zaštiti idustrijskog dizajna i Zakon o topografiji integrisanih kola. Gospodin Gurry se tom prilikom saglasio sa nastavkom ekspertske pomoći Bojana Pretnara.

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Novak Adžić zahvalio se na organizovanju posjete i svim vidovima podrške koju je WIPO pružio Crnoj Gori kao nezavisnoj državi od 3. juna 2006. godine. Gospodin Adžić je uručio je gospodinu Gurry-ju prvi primjerak prvog izdanja Crnogorskog Glasnika za intelektualnu svojinu i istakao da time Crna Gora ispunjava obavezu iz člana 12 Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine, čija je članica bila i Knjaževina Crna Gora 1. jula 1893. godine. Direktor Zavoda je, takođe, upoznao generalnog direktora da su programom rada Vlade Crne Gore za 2010. godinu predviđene ratifikacije tri međunarodna ugovora iz oblasti patenata, žigova i dizajna. Gospodin Gurry je izrazio zadovoljstvo povodom te informacije. U crnogorskoj delagaciji je bio i ambasador Crne Gore u švajcarskoj i UN i ostalim međunarodnim organizacijama Milomir Mihaljević.

Delegacija je imala prijem i kod zamjenika generalnog direktora Johannesa Christiana Wicharda. Pomoćnik ministra ekonomije Zoran Perišić upoznao ga je sa stanjem legislative u Crnoj Gori, a direktor Zavoda Novak Adžić sa razvojem institucije, prioritetima i značaju podrške WIPO Crnoj Gori. U delegaciji je bio i ministar savjetnik Crne Gore pri UN i ostalim međunarodnim organizacijama Milan Begović.

Delegacija je imala i veoma intenzivne i značajne sastanke sa predstavnicima WIPO-a iz oblasti patenata, žigova, dizajna, geografske oznake, sprovođenja prava intelektualne svojine, transfera tehnologije i informatičko-tehnološko inovativnih servisa koje pruža WIPO.

Dogovoreni su konkretni vidovi stručne podrške Ministarstvu ekonomije i Zavodu (prevod Ničanske klasifikacije roba i usluga, prevod iz stručnih brošura WIPO-a u cilju podizanja svijesti o značaju intelektualne svojine, stručni treninzi, obuke osoblja, korišćenje baza podataka WIPO i sl.).

Posjeta je bila vrlo uspješna, a njeni efekti biće zaokruživanje legislativnog okvira industrijske svojne u Crnoj Gori i podizanje profesionalnih standarda Zavoda.