Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu, Valentina Radulovic Scepanovic i pomocnica direktora Dragana Ranitovic , ucestvuju na Generalnoj skupstini zemalja clanica WIPO - na 58. Seriji sastanaka, u periodu od 24. septembra do 2. oktobra 2018. godine.

Prve dane zasijedanja obiljezili su Izvjestaj generalnog direktora, g-dina Fransisa Gari i izvjestaji predstavnika drzava clanica WIPO.

Direktorica Radulovic Scepanovic je u utorak, 25. septembra imala zapazeno izlaganje koje je sadrzalo presjek najvaznijih aktivnosti CG i WIPO, sa posebnim osvrtom na snaznu podrsku generalnog direktora WIPO, g. Fransis Gurry, ispoljenu u nizu aktivnosti izmedju dva zasijedanja WIPO Skupstine.

Bila je to prilika da Zavod za intelekzualnu svojinu Crne Gore WIPO-u takodje zahvali na znacajnim ekspertskim podrskama koje se odose na tumacenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, implementaciju modernih IT alata i izradu nove strategije intelektualne svojine. Istovremeno najavila je nove planirane zajednicke aktivnosti u narednom periodu.

Direktorica Zavoda je narocito podcrtala da je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju izmedju Crne Gore i WIPO, koje ce se desiti tokom ovog zasijedanja, kruna izuzetno intenzivirane i znacajne saradnje.

Na marginama Generalne skupstine, crnogorska delegacija imala je citav niz veoma znacajnih susreta i sastanaka.

U svjetlu predstojecih aktivnosti posebno se izdvaja sastanak sa predstavnicima Odsjeka za Centralnu Evropu, balticke i mediteranske zemlje, gospodjom Virag Halgand i gospodinom Ryszard Frelek. Dogovoren je sadrzajan i intezivan Plan bilateralne saradnje za 2019. godinu. Takodje, tokom ova dva dana, delegacija je posveceno ucestvovala i u radu CEBS grupe, razmatrajuci teme vezane za dnevni red Generalne skupstine WIPO.

Ustaljena praksa je da tokom Generalne skupstine, u partnerstvu sa WIPO-m, zemlje clanice organizuju desavanja raznim povodima na koje je delegacija Crne Gore pozivana i koje je sa zadovoljstvom prihvatila. Skupstina nastavlja rad do 02. oktobra 2019. godine.

altalt

alt