Od 5. oktobra 2021. godine, Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore je proširilo učešće u TMclass-u. Naime, od tog dana Ministarstvo će koristiti i prihvatati uslove iz usklađene baze podataka o robama i uslugama (HDB) u TMclass-u, na crnogorskom jeziku.

Nakon implementacije HDB-a i u Crnoj Gori, postoji 19 nacionalnih institucija za intelektualnu svojinu izvan Evropske unije koje koriste i prihvataju uslove iz ove baze podataka.

U TMclass-u učestvuje 87 nacionalnih i regionalnih kancelarija za intelektualnu svojinu, uključujuc´i Svjetsku organizaciju za intelektualnu svojinu (WIPO), Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO) i Afričku regionalnu organizaciju za intelektualnu svojinu (ARIPO).

TMclass nudi korisnicima moguc´nost pretraživanja i prevođenja robe i usluga na bilo koji od 44 dostupna jezika, kao i provjeru ispravne klasifikacije termina prema klasifikaciji iz Nice.

Usvajanje HDB -a od strane Ministarstva konkretan je rezultat saradnje sa EUIPO.

O navedenom možete saznati više na www.euipn.org i euipo.europa.eu/ec2.