Počev od danas, 12. marta 2018. godine, Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS CG) daje na raspolaganje svoju bazu podataka o žigovima preko TMView-a, alata za pretraživanje žigova ustanovljenim od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO). Pristupanje Crne Gore ovako značajnoj bazi žigova predstavlja konkretan rezultat Programa međunarodne saradnje EUIPO-a sa nacionalnim Zavodom za intelektualnu svojinu.

Takođe, navedena integracija ZIS CG predstavlja veliki uspjeh Odsjeka za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku, kao i Odsjeka za informacione usluge.

TMview sada sa žigovnim podacima ZIS CG sadrži podatke iz 63 međunarodna zavoda za intelektualnu svojinu. TMview, sa ukupno 15000 žigova ZIS CG, sada omogućava pristup podacima za više od 48,4 miliona žigova. Od njegovog ustanovljenja 13. aprila 2010. godine, TMview alat za pretragu je poslužio za preko 39,8 miliona pretraga iz 157 različitih zemalja svijeta, uključujući Španiju, Njemačku i Italiju kao zemlje u kojima se najčešće koristi navedeni alat.

Više informacija možete pronaći na http://www.tmview.org