Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, na čelu sa direktorom g-dinom Novakom Adžićem, od 14. do 17. juna 2010 godine, boravila je  u radnoj posjeti Slovenačkom Uradu za intelektualno lastnino, i tom prilikom je zaključen bilateralni ugovor o saradnji.

15. juna 2010. potpisan je ugovor o saradnji između dva zavoda. Sa crnogorske strane ugovor je potpisao direktor Zavoda, Novak Adžić a sa slovenačke strane, direktor zavoda Jurij Žurej.

Cilj ugovora je uspostavljanje još bliže saradnje, posebno u promociji i poštovanju intelektualne svojine. Ovi dokumenti uključuju razmjenu informacija o intelektualnoj svojini, razmjenu iskustava u vezi s pristupanjem EU; razmjenu i obuku osoblja, uključujući obuku kroz specijalističke programe; zajedničke aktivnosti koje za cilj imaju podizanje opšte svijesti o intelektualnoj svojini (predavanja, tečajevi, seminari, konferencije, izložbe); zajedničke aktivnosti na definisanju  i ostvarivanju regionalnih interesa u pogledu intelektualne svojine; eventualnu uzajamnu pomoć u vezi s poštovanjem  prava industrijske  svojine  kao i druge teme od zajedničkog interesa.

U crnogorskoj delegaciji bile su i Dušanka Perović, pomoćnik direktora i Milica Savić, kordinator Sektora za znake razlikovanja. Posjeta je imala pored protokolarnog i radni dio koji je sadržao upoznavanje sa organizacionom strukturom Zavoda Slovenije, Sektora patenata, žigova, dizajna i geografskih oznaka kao i sistem procesuiranja svih dokumenata od prijemnog ureda do arhive.

Zavod za intelektualnu svojinu će nastaviti s jačanjem bilateralne i regionalne saradnje po pitanju intelektualne svojine i na taj način dati doprinos jačanju međunarodnog položaja i kredibiliteta Crne Gore.