Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore Valentina Radulović Šćepanović i Dragana Ranitović, v.d. pomoćnica direktora Sektora za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i informacione usluge saradnju učestvovaće će na trećoj radionici Međunarodnog projekta za saradnju u oblasti autorskog i srodnih prava (IPCC) u Tbilisi – Georgia, 8 i 9 Februar 2018 . godine, na temu ”Izuzeci i ograničenja autorskog i srodnih prava”.

Drugog dana radionice predstavnici Zavoda će predstaviti izuzetke i ograničenja autorskog i srodnih prava u crnogorskom pravnom sistemu.