Administrativni savjet Evropskog zavoda za patente će na svojoj 157. sjednici 10. oktobra razmatrati pristupanje Crne Gore Evropskoj patentnoj konvenciji.

Crna Gora sada ima status posmatrača u ovom značajnom međunarodnom Zavodu, koji okuplja 38 razvijenih zemalja Evrope.

Pristupanjem Evropskoj patentnoj konvenciji steći će se uslovi da Crna Gora postane punopravna članica Evropskog zavoda za patente.

Osim ovoga, Administrativni savjet razmatraće čitav niz izvještaja iz oblasti svoje nadležnosti, kao i određena kadrovska pitanja i pitanja unutrašnjih procedura.

U delegaciji Crne Gore biće direktorica Valentina Radulović Šćepanović i pomoćnica direktorice Dragana Ranitović. Istovremeno, na marginama zasijedanja Administrativnog odbora, organizovan je čitav niz sastanaka crnogorske delegacije sa zvaničnicima Evropskog zavoda za patente.