Generalni direktor Svjetske organizacije za intelektuanu svojinu (WIPO) , dr Francis Gurry i direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, Valentina Radulović Šćepanović , koja je ovlašćena u ime Vlade Crne Gore, potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Obostrano je konstatovano da je Memorandum kruna intezivirane i značajno unaprijeđene saradnje između Crne Gore i WIPO.

G-din Gurry je podvukao kontinuitet dobrih odnosa između Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu i Crne Gore i cestitao Zavodu na izvanrednim razultatima koje postigao u prethodnoj godni. Podržao je napore Zavoda za izradu nove nacionalne strategije intelektualne svojine . Ukazao je na neophodnost donošenja strategija u cilju praćenja trendova i prevazilaženja izazova u oblasti intelektualne svojine, a kojih je u razvijenim društvima sve više. Dr Gurry iskazao je očekivanje da će nova strategija kroz široku implementacijui intelektualne svojine doprinijeti snažnijoj valorizaciji bogatih geografskih, turstičkih, kulturnih, ljudskih i drugih potencijala Crne Gore. Takođe, podržao je predočeni plan zajedničkih aktivnosti WIPO i Zavoda za naredni period.

Nakon iskazane zahvalnosti generalnom direktoru Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, i WIPO -u uopšte , za snažnu i kontinuiranu podršku, direktorica Zavoda je iznijela čvrso uvjerenje da će potpisivanje Memoranuma o razumijevanju doprinijeti jačanju uslova za razvoj inovacija i optimalnog korišćenja intelektualne svojine, podizanju nivoa svijesti o ulozi i značaju intelektualne svojine, podsticaju efikasne upotrebe i komercijalizacije intelektualne svojine radi stvaranje boljih uslova za biznis i investitore, a samim tim i ekonomiju Crne Gore u cjelini.

Potpisivanju Memoranduma prisustvoali su : Michal Svanter, direktor Sektora TDC u WIPO kom pripada Crna Gora, Nj.E. Milorad Šćepanović, ambasador Stalne misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizaicijama u Ženevi i Dragana Ranitović, pomoćnica direktora Zavoda.

Tokom svog veoma uspješnog učešća na 58 Generalnoj Skupštini zemalja članica WIPO direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Valentina Radulović Šćepanović i pomoćnica direktora Dradana Ranitović imale su čitav niz bilateranih i mutilateranih susreta sa : sa izvršnim direktorom i zvaničnicima Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije, sa generalnim direktorom i zvaničnicima Evropskog patentog zavoda, sa direktorom WIPO akademije, sa viskokim zvaničnicima TDC sektora, i sa čitavim nizom zvaničnika i direktora zavoda drugih zemalja.

alt