Zavod za intelektualnu svojinu će 28. maja 2018. godine sa početkom u 11 časova u Crnogorskom narodnom pozorištu obilježiti 10 godina rada.

Pozdravnu riječ imaće Valentina Radulović-Šćepanović, direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, a nakon toga će govoriti Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, John Sandage, zamjenik generalnog direktora, Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu i François-Régis Hannart, generalni direktor evropske i međunarodne saradnje Evropske patentne organizacije.