Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu, uz punu finansijsku podršku Evropske Patentne Organizacije (EPO), učestovali su na 83. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, koji se održava u Novom Sadu u periodu 14.-20. maj 2016. godine.

Ove godine, prema procjeni organizatora, Sajam je posjetilo 1.500 učesnika iz 60 zemalja.

Sajam poljoprivrede u Novom Sadu predstavlja jedan od deset najznačajnijih sajmova poljoprivrede u Evropi i zasigurno najznačajniji sajam zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope.

ZIS CG na Sajmu se predstavio sa materijalima (brošure i flajeri ), koji su obezbijeđeni iz Plana bilateralne saradnje 2014 -2015 između ZIS CG i EPO. Ovaj materijal odnosi se na brošuru sa opštim informacijama o Zavodu za intelektualnu svojinu i poslovima iz nadležnosti ovog organa i brošuru o patentu. Takođe, predstavnici ZIS CG su obezbijedili štampani materijal sa informacijama o ostalim pravima intelektualne svojine.

Ovlašćeni službenici ZIS CG bili su na raspolaganju svim fizičkim i predstavnicima pravnih lica tokom čitavog trajanja Sajma i to od 9:00h do 19:00h.

Predstavnici ZIS CG posjetili su štandove nekih od značajnijih regionalnih i međunarodnih kompanija, sa naročitim fokusom na kompanije i mala i srednja preduzeća iz Crne Gore i regiona, koji su prisutni na našem tržištu. Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore zainteresovanim licima su pružili sve neophodne podatke i informacije o pojedinim pravima intelektualne svojine, kao i postupku zaštite istih.

Predstavnici Zavoda posebnu pažnju su posvetili jačanju saradnje sa kolegama iz drugih zavoda za intelektualnu svojinu, naročito iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Predstavnici Zavoda prisustvovali su radionicama i prezentacijama organizaovanih u Kongresnom centru Sajma, od kojih se naročito ističe učešće na radionici o geografskim oznakama porijekla:“Zaštita poljoprivrednih proizvoda na teritoriji EU”, koja je organizovana od strane predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.