Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore predstaviće se na 82. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, koji se ove godine održava u periodu od 09-15. maja u Novom Sadu.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu je jedan od deset najznačajnijih sajmova poljoprivrede u Evropi, a svakako najvažniji sajam Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Proizvođači, trgovci, stručnjaci, naučnici, privrednici, predstavnici malog i srednjeg biznisa, predstavnici medija i posjetioci iz svih oblasti društvenog i privrednog sektora, ostvaruju poslovne kontakte i unapređuju saradnju tokom Sajma.

Realizacija ovog projekta odvija se u skladu sa Bilateralnim planom saradnje Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropske patentne organizacije (EPO) za 2015. godinu i finansira se sredstvima EPO-a.

Tokom trajanja sajma, svi zainteresovani će biti u prilici da razgovaraju sa stručnjacima Zavoda, koji će na posebno opremljenom štandu pružiti sve odgovore na pitanja u pogledu zaštite prava intelektualne svojine i obaviti konsultacije na druge teme iz ove oblasti.