U Ženevi, u periodu od 24.09.-02.10.2018. godine, održaće se 58-a serija zasijedanja skupštine država članica WIPO-a. Delegaciju Zavoda za intelektualnu svojinu predstavljaće direktorica, gospođa Valentina Radulović Šćepanović i pomoćnica direktorice, gospođa Dragana Ranitović.

Tokom zasijedanja sumiraće se rad WIPO-a, donijeti preporuke i odluke o suštinskim pitanjima vezanim za buduće inicijative i konkretne aktivnosti koje WIPO namjerava da preduzme u narednom periodu.

Delegacija ZIS CG će učestvovati i na nekoliko bilateralnih sastanaka sa predstavnicima svoja tri najznačajnija međunarodna partnera. Razmjena informacija o najnovijim doađajima u oblasti IPO, inteziviranje i unapređenje saradnje je cilj i obaveza koju CG ima kao članica WIPO i snažnija praticipacija predstavnika Zavoda u svim radnim tijelima WIPO.